Mittwoch, 23. November 2011

بدون اجازه حاج آقا؟-هرگز»- نگاهی به فیلم «جدایی نادر از سیمین

بدون اجازه حاج آقا؟-هرگز»
نگاهی به فیلم «جدایی نادر از سیمین/ مهستی شاهرخی
امسال در مورد فیلم «جدایی نادر و سیمین» هر کسی بستن روبان به دستش یا سربندی به سرش را بلد بود به ملت فَتوا داد که بروید و این فیلم را ببینید و رفتن به سینِما و دیدن این فیلم به معنای مبارزه و مخالفت با حکومت غاصبی است که رأی مردم را دزدید و ظاهراً هر کسی به کار بردن خودکار را بلد بوده در تمجید این فیلم نوشته و برایش تبلیغ کرده، خانم‌ها و آقایان قلمزن حزب توده هم با عینک گربه‌ای و چشمان خمار خاله بازی کرده‌اند و با ادعاهای فمینیستی مطالب شاخداری در مورد این فیلم برای فریفتن اذهان عمومی نوشته‌اند و خلاصه کارنامه ای به دروغ برایش آفریده اند که هیچ با واقعیت خود فیلم جور درنمی آید.

با وجودی که به دوستان و نزدیکان قول داده بودم به سلامتی خودم فکر کنم و حدود شش ماهی بود از دیدن هر فیلمی که آرامش را ازاعصابم بگیرد خودداری کرده بودم، فقط به خاطرتعهد و مسئولیت اخلاقی که نسبت به سیمین ها و راضیه ها و ترمه ها و ثمیه ها و زنان و دخترکان و کودکان بی پناه زادگاهم دارم، برای آنان که زیر بار قانون قطع کردن دست و درآوردن چشم و سنگسار و قصاص و در محدوده قانون بی حقی دارند نفس می‌کشند و هنوز به فرداهای بهتر امیدوارند و برای روشن شدن اذهان عمومی این مطلب را می نویسم.

در حال حاضر برای تبلیغ هر چه بیشتر و سوکسه فیلم به قصد موجه جلوه دادن جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی، الان بسیاری از سایت‌های ایرانی فیلم «جدایی نادر و سیمین» را به صورت رایگان برای نمایش گذاشته‌اند (گویا دیگر لازم نبوده که حضرات مثل مهران مدیری؛ در کشوری که هیچکس حق مؤلف و قانون کپی رایت را رعایت نمی‌کند و مدیریت همه امور ولایی است، بیاید مردم را به جان خودش قسم بدهد که نسخه های جعلی و یا کپی شده را نخرند)، پس می‌توانید با خیال راحت و به صورت شرعی و حلال، فیلم را ببینید و آخرش خودتان قضاوت کنید.
این مطلب به دو بخش تقسیم می‌شود: مقایسه‌ای بین دو فیلم آمریکایی با این فیلم به صورت مجزا، به قصد نشان دادن این موضوع که ج. ا. علیرغم ادعای مقابله با تهاجم فرهنگی ، تا چه حد فیلم‌ها و داستانهای غربی را الگوی خود قرار می‌دهد و چگونه با این دستمایه ها برای تولیدات داخلی از آنها اقتباس می‌کند و فیلم های غربی را به صورت مناسب خود تغییرمی دهد و بازمعناگذاری می‌کند و با موازین و اخلاقیات خود همنوا می‌کند و به روی پرده می‌آورد، خلاصه یعنی چگونگی کشیدن چادر موازین ج.ا. به سر داستان‌های غربی از طریق ارائه الگویی چون فیلم زیبا و انسانی «کرامر علیه کرامر» به صورت یک فیلم ایرانی از تولیدات ارشادی ج. ا.

نگاهی به فیلم «بدون دخترم هرگز» به قصد نشان دادن گفتمان و جدل سیاسی ج. ا. با آمریکا و غرب از طریق داستان مهاجرت یک زن جوان همراه با دخترش و چگونگی جدایی و طلاق و سرپرستی کودک را گرفتن از شوهر مسلمان در دادگاه عدل اسلامی ج.ا.

نگاهی به فیلم «جدایی نادر از سیمین» خارج از چارچوب تبلیغات مردم فریب برای این فیلم به قصد نشان دادن ضعف‌های شخصیت پردازی و ساختاری و همچنین چگونگی راهنمایی و هدایت فیلمنامه نویس به ذهن بیننده تا براساس «ناگفته ها» و همنوا با اخلاقیات عوام که اکنون همان اخلاقیات قشری و سنتی و مذهبی قانون کشوری را می‌سازد تا چون اصلی ابدی زندگی ایرانیان را رهبری و کنترل کند، خلاصه یعنی بخش ارشادی و رهنمودی ج. ا. که بر داستان همیشه غلبه دارد و قلمزنان حزبی و مزدوران دم و دستگاه مدام این ضعف‌ها را به کل نادیده می‌گیرند و با به‌به و چه‌چه به همین نکات ارشادی تأکید دارند.

برای خواندن کل مطلب در چشمان زنان اینجا  برای خواندن چشمان زنان اینجا

لینک نقد فیلم به فورم پی دی اف
بدون اجازه حاج آقا؟-هرگز

لینک مستقیم به فیلم
http://vimeo.com/31660900

دانلود فیلم جدایی نادر از سیمین
هر فایل 180 مگا بایت- دو فایل

جنبش فمینیستی امریکا طی دهه های 60 و 70
در چشمان زنان  در اینجا

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen