Freitag, 13. Oktober 2017

فیلم کامل سافرجت داستانِ یک همبستگی خواهرانه، در کانال یوتیوب + چند مقاله و کلیپ

فیلم کامل سافرجت داستانِ یک همبستگی خواهرانه،
Suffragette Full Film
https://youtu.be/Tf64qQPCUWU

فیلم کامل سافرجت داستانِ یک همبستگی خواهرانه- در کانال یوتیوب با زیرنویس فارسی


Suffragette 2015 Full Movie##
پنکهرست زنی بود که فریاد زد: 
"من ترجیح می دهم یک شورشی باشم تا یک برده."


 برای خواندن در مبدا روی تیتر مطالب کلیک کنیم.

پانزده دقیقه شورش- پاریس 2016

RIOT (MARS/AVRIL 2016)

افق برابری 13.7.96
انقلاب اکتبر ومسئله زنان- دوئل تروتسکیسم و مائویسم!

کلیپ شورش در پاریس هفته ی گذشته
#FRONTSOCIAL 10/10/17 • #PARIS MANIFESTATION CONTRE LES ORDONNANCES MACRON

نویسنده: آندریا دورکین
برگردان: کیمیا مرادی و نیلی سپهر
 

محسن حکیمی

Samstag, 18. Februar 2017

آنارشی کار میکند- Peter Gelderloos

رزا: با تشکر ازرفیق  پیمان پایدار برای ترجمه ی کتاب. از آنجایی که پُست آخر ناخوانا می باشد آنرا در  اینجا   قرار دادم 3>

 آیا مردم به طور طبیعی جنگ جو نیستند؟
 فیلسوفان سیاسی مانند توماس هابز(*) و روانشناسانی  چون زیگموند فروید(+) میپنداشتند که تمدن و دولت بر آنچه که آنها بعنوان غرایز جنگجویانه و وحشیانه  در مردم میدیدند اثری تعدیل بر انگیز داشته باشند. تصاویر فرهنگ عامیانه (پاپ) از ریشه های انسانی، مانند صحنه های اول فیلم 2001: یک ادیسه فضائی(*+) یا نقاشی ها در کتابهای کودکان از غارنشین بیش از حد مردانه که در مبارزه با ماموت ها(فیل بزرگ ماقبل تاریخ -م) و ببر های تیز دندان، تصویری را ترسیم میکنند که میتواند همچون حافظه قانع کننده باشد: انسانهای اولیه میبایست با یکدیگر میجنگیدند و حتی با طبیعت نبرد کنند تا زنده بمانند. اما اگر اوایل زندگی بشر آنگونه که اسطوره های ما به تصویر کشیده اند اینچنین خونین و توام با جنگ  بوده ، بشریت به سادگی میبایست از بین رفته باشد. هر گونه با چرخه تولید 20-15 ساله که معمولا تنها یک فرزند در هر زمان بدنیا می آورد اگر شانس شان برای مردن در هر سالی بیش از دو درصد باشد بسادگی نمیتواند زنده بماند . این از لحاظ ریاضی برای بقای هوموسیپین ها غیر ممکن مینمود اگر میبایست آنچنان جنگی خیالی در برابر  طبیعت و در برابر یکدیگر را به پیش ببرند.
(*)Thomas Hobbes
Sigmund Freud(+)
(*+) 2001: A Space Odyssey

برای خواندن بقیه مطلب روی اینجا کلیک کنیم.
مرتبط:

آنارشی کار میکند - از رفیق: پیتر گلدرلوس- ترجمه از: پیمان پایدار