Donnerstag, 12. Juli 2018

شکار ساحره‌ها از سر گرفته شده. مبارزه برای امور مشترک: سیلویا فدریچی

برای خواندن مطالب در منبع روی تیتر ها کلیک کنیم.

در جستجوی منشأ تبعیض | عاطفه رنگریز

کالیبان و ساحره

در نیمه‌ی اول برنامه با کمک مترجم کتاب، سعی می‌کنیم فصل ها و ایده‌های محوری کتاب را با هم مرور کنیم، و مشخصاً به نقد سیلیویا فدریچی بر مفهوم انباشت بدوی مارکس بپردازیم و ببینیم که چگونه فدریچی با تکیه بر مفهوم بازتولید نیروی کار و جایگاه اجتماعی زنان، فرایند انباشت بدوی و گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری را بررسی می‌کند و در واقع تاریخی را می‌نویسد که در بررسی مارکس غایب بود. به علاوه این فرایند انباشت یک واقعه‌ی منفرد تاریخی نبوده و سرتاسر کتاب با نظر به اقتصاد جهانی شده و فرایندهای  انباشت بدوی معاصر شکل گرفته‌است.

بازتولید اجتماعی چه کوفتیه؟

بین شستن ظرف‌ها، داشتن رابطه‌ی جنسی و خواندن قصه شب برای کودک خردسال چه چیزی مشترک است؟

همه این‌ها فعالیت‌ها، کارها و زحماتی هستند که می‌توانیم به عنوان کار بازتولیدی بشناسیم. منظور از بازتولیدی کار تولید و بازتولید آدم‌ها است. اغلب مردم بازتولید (باروری) را به بچه آوردن نسبت می‌دهند یعنی به بازتولید بیولوژیکی.

بچه‌دار شدن بدون شک بخشی از بازتولید است، اما وقتی درباره بازتولید حرف می‌زنیم،مشخصا کار بازتولیدی، به چیزهای خیلی بیشتری اشاره می‌کنیم. کار بازتولیدی شامل همه آن کارهای ما است که هم به طور روزمره و هم در فاصله های  بین نسلی، آدم ها را تولید و بازتولید می‌کند و مثل هر کار دیگرِ تحت سلطه سرمایه داری، کاری است که با تعارض، خشونت و بهره کشی گره خورده‌است. یکی از دلایل اصلی این همه تعارض، این است که ما آدمها را به طریقی خنثی یا انتزاعی تولید و بازتولید نمی‌کنیم؛ در سرمایه‌داری نوع بشر را به عنوان نیروی کار یا نیروی کار بالقوه بازتولید می‌کنیم؛ ما آد‌م‌ها را به عنوان کارگر بازتولید می کنیم.

سیلویا فدریچی و کار زنانه | ساسان صدقی‌نیا

در حالیکه سرمایه مساله کار مزدی را در مرکز سازماندهیِ اجتماعی خود قرار میدهد اما برای ارزش زدایی از  کار نیز می کوشد تا به بیشترین میزان ممکن بهره‌کشی از نیروهای کار نائل شود. تعریف کار از نظر سرمایه فعاليتي ست كه نسبتي با دستمزد داشته باشد، ارزشمندي با نسبت مستقيم با دستمزد بيان ميشود، پست ترين و بی‌ارزشترین كار، كار رايگان يا فعاليتي ست كه اصولاً در اذهان، كار محسوب نشود. فدریچی برای نشان دادن حوزه بازتولید، آن را تا درون خانه ها نیز بسط میدهد تا نشان دهد سازمان اجتماعیِ کار، در سرمایه داری  یک قلمرو سرتاسری ست و نقطه ای بیرون از تابعیت خود را باقی نمیگذارد. در اینجاست که کارِ زنان در حوزه یِ بازتولید اهمیت وافری پیدا میکند، ارزش زدایی از کار زنان به چنان درجه‌ای باید می رسید که کارِخانگی زنان، کار محسوب نشود. هر چقدر از نظر فدریچی قلمرو تولید و بازتولیدِ نیروی کار اهمیت فراوانی برای سرمایه پیدا کرد به همان میزان از اهمیت آن در مبارزات کاسته شد.

از نظر فدریچی مبارزات برای کار بیرون از خانه و استقلالِ مالی زنان، همواره حلقه یِ مفقوده‌ای داشته است و آن این بوده است که در کم اهمیت جلوه دادن کار خانگی، با سرمایه هم نظر است. برخلاف دیدگاههای ذات‌گرایانه‌ی فمنیستی که اختصاص مزد برای کار خانگی را نوعی تبلیغ برای کار خانگی میدانند، فدریچی در سلسله بحث هایِ درخشانِ خود نشان میدهد مبارزه برای دستمزدِ کار خانگی نه تنها سرشت جنسیِ آن را هدف قرار میدهد بلکه یک حلقه یِ مهم در مبارزات ضد سرمایه‌داری محسوب میشود. از نظر فدریچی ارزش زدایی از کار زنان و تقسیم کار جنسی  منبعث از آن، ریشه واقعی ستم بر زنان را در سرمایه‌داری تشکیل میدهد، دیدگاهی که نقطه عزیمت خود را مساله بازتولید نیروی کار قرار داده است که همواره نادیده انگاشته شده است. انباشتی که سرمایه از طریقِ کار بی ارزش و شبه رایگان زنان انجام میدهد به انباشت تقسیم کار و تقسیم تمایزات و نقش پذیری های جنسی منجر میشود. با درنظر گرفتن اهمیت درهم تنیدگیِ کار رایگان زنان، بخصوص در خانه با سازمان کار اجتماعی، از نظر فدریچی زنان بازندگان اصلی ظهور سرمایه داری و تقسیم کار جنسیِ آن بوده‌اند. کار رایگان خانگی از سوی زنان قلمرو اساسی پذیرش تقسیم کاری ست که در آن نقشی ویژه به زنان برای کنترل و انجام کار رایگان و شبه رایگان سپرده می شود.

نگاهی کوتاه به آمار جهانی اهمیت فراوان بحثهای فدریچی درموردِ علل ارزش‌زدایی از کار زنان را بخوبی نشان میدهد. براساس برآورد سازمان ملل، دو سوم کاری که در اقتصاد جهان صورت می‌گیرد بوسیله زنان انجام می‌گیرد ولی تنها ۵ درصد درآمد و فقط ۱درصد ثروت جهان در دست زنان است. زنان فاقد منابع و فرصتهای کافی برای برون رفتن از فقر هستند. در اقتصاد جهان، مزد زنان به طور متوسط معادل ۵۰ درصد مزد مردان است. درکشورهای پیشرفته صنعتی این اختلاف کمتر است ولی این اختلاف وجود دارد. برای نمونه در کانادا برای هردلاری که مردان مزد می‌گیرند، مزد زنان فقط ۷۲ سنت است.

اما مسئله تنها این نیست که کارِ زنان مشمول مزد کمتری است، بلکه برای بخش عمده‌ای از کاری که انجام می دهند، اصولا مزدی دریافت نمی‌کنند. ارزش پولی این کار بدون مزد براساس برآورد سازمان ملل در جهان ۱۱۰۰۰میلیارد دلار است. افزایش تقاضا برای کارهای بی‌مزد زنان، از جمله دلایلی است که فرصت مشارکت اجتماعی را از بسیاری از زنان می‌گیرد. و به همین دلیل بخش عمده ای از اقتصاد در سایه و پنهانِ عصر نولیبرالیسم که با ارزان سازی بهای نیروی کار همراه است، در اختیار زنان است. بی ثباتی و انعطافِ کاری، بیشتر از همه دامن زنان را گرفته است و بسیاری از زنان، به خاطر همین کارهای بی‌مزد، مجبور به قبول کارهای نیمه وقت می‌شوند یا ناچارند در کارهای کم بازده، کم حقوق و بدون قرار داد- برای اینکه بتوانند کارهای بدون مزد را هم انجام بدهند، مشارکت کنند.

وبسایت کلکتیو
http://kollektive.work/

زندگی کردن مثل یک فمنیسیت | سارا احمد

نیاز به یک داستان سیاسی نو داریم

 در حدود ۲۰ سال گذشته، شاهد هم‌گرایی چشمگیری در یافته‌های علوم عصب‌شناسی، روان‌شناسی، انسان‌شناسی و زیست‌شناسی تکاملی بوده‌ایم. همگی‌شان به این واقعیت اشاره می‌کنند که میزان نوع‌دوستی در بشر، به قول یکی از مقالات ژورنال «جدیدترین یافته‌ها در روان‌شناسی»۱، «در مقایسه با دیگر حیوانات به طرز حیرت‌انگیزی منحصر‌به‌فرد است». در کتابم فهرستی از ارجاعات به مقالات علمی درباره این موضوع هست.
 ما همچنین قابلیت شگفت‌آوری برای یکدلی (empathy) و گرایشی به همکاری داریم که در میان پستانداران تنها با موش صحرایی برهنه برابری می‌کند. این گرایش‌ها ذاتی و مادرزادی‌اند. ما در علفزارهای گرمسیری آفریقا تکامل یافتیم: دنیای دندان‌های نیش و چنگال‌ها و شاخ‌ها و عاج‌ها. به‌رغم آنکه ضعیف‌تر و کندتر از حیوانات شکارگر بالقوه‌مان و نیز اکثر طعمه‌هامان بودیم، اما زنده ماندیم. این کار را به‌واسطه پرورش یک توانایی استثنائی در همکاری متقابل انجام دادیم. این نیاز مبرم به همکاری از آنجا که برای بقایمان ضرورت داشت، از خلال انتخاب طبیعی (natural selection) در سخت‌افزار مغزمان تعبیه شد.

شکار ساحره‌ها از سر گرفته شده است

انباشت بدوی و بازتولید اجتماعی | مهدی صابری

مبارزه برای امور مشترک: سیلویا فدریچی

مصاحبه‌ی سیلویا فدریچی به بهانه کتاب «انقلاب در نقطه آغازین»

برای خواندن مطالب در منبع روی تیتر ها کلیک کنیم.

پ.ن.: لطفن لینک کتاب را برایمان بفرستید.
کالیبان و ساحره | سیلویا فدریچی | ترجمه مهدی صابری

Freitag, 13. Oktober 2017

فیلم کامل سافرجت داستانِ یک همبستگی خواهرانه، در کانال یوتیوب + چند مقاله و کلیپSuffragette 2015 Full Movie##
پنکهرست زنی بود که فریاد زد: 
"من ترجیح می دهم یک شورشی باشم تا یک برده."


 برای خواندن در مبدا روی تیتر مطالب کلیک کنیم.

پانزده دقیقه شورش- پاریس 2016

RIOT (MARS/AVRIL 2016)

افق برابری 13.7.96
انقلاب اکتبر ومسئله زنان- دوئل تروتسکیسم و مائویسم!

کلیپ شورش در پاریس هفته ی گذشته
#FRONTSOCIAL 10/10/17 • #PARIS MANIFESTATION CONTRE LES ORDONNANCES MACRONنویسنده: آندریا دورکین
برگردان: کیمیا مرادی و نیلی سپهر
 

محسن حکیمی

Samstag, 18. Februar 2017

آنارشی کار میکند- Peter Gelderloos

رزا: با تشکر ازرفیق  پیمان پایدار برای ترجمه ی کتاب. از آنجایی که پُست آخر ناخوانا می باشد آنرا در  اینجا   قرار دادم 3>

 آیا مردم به طور طبیعی جنگ جو نیستند؟
 فیلسوفان سیاسی مانند توماس هابز(*) و روانشناسانی  چون زیگموند فروید(+) میپنداشتند که تمدن و دولت بر آنچه که آنها بعنوان غرایز جنگجویانه و وحشیانه  در مردم میدیدند اثری تعدیل بر انگیز داشته باشند. تصاویر فرهنگ عامیانه (پاپ) از ریشه های انسانی، مانند صحنه های اول فیلم 2001: یک ادیسه فضائی(*+) یا نقاشی ها در کتابهای کودکان از غارنشین بیش از حد مردانه که در مبارزه با ماموت ها(فیل بزرگ ماقبل تاریخ -م) و ببر های تیز دندان، تصویری را ترسیم میکنند که میتواند همچون حافظه قانع کننده باشد: انسانهای اولیه میبایست با یکدیگر میجنگیدند و حتی با طبیعت نبرد کنند تا زنده بمانند. اما اگر اوایل زندگی بشر آنگونه که اسطوره های ما به تصویر کشیده اند اینچنین خونین و توام با جنگ  بوده ، بشریت به سادگی میبایست از بین رفته باشد. هر گونه با چرخه تولید 20-15 ساله که معمولا تنها یک فرزند در هر زمان بدنیا می آورد اگر شانس شان برای مردن در هر سالی بیش از دو درصد باشد بسادگی نمیتواند زنده بماند . این از لحاظ ریاضی برای بقای هوموسیپین ها غیر ممکن مینمود اگر میبایست آنچنان جنگی خیالی در برابر  طبیعت و در برابر یکدیگر را به پیش ببرند.
(*)Thomas Hobbes
Sigmund Freud(+)
(*+) 2001: A Space Odyssey

برای خواندن بقیه مطلب روی اینجا کلیک کنیم.
مرتبط:

آنارشی کار میکند - از رفیق: پیتر گلدرلوس- ترجمه از: پیمان پایدار 

Mittwoch, 7. Dezember 2016

عشق، ازدواج/ صیغه، باکرگی و باقی مصائب! رزا: عشق عین آزادی ست. تنها انسان رها تجربه اش می کند. غیر از این فقط آویزان همدیگر شدن است تا روی آب بمانی!
اگرچه همواره مشاهدات نتیجه ی غرق زودتر...
روی خط از اولین می پرسد/میگویم: دوست پسر رفیقم. تصمیمی جمعی/ دمکراتیک برای باکره نماندن!
تو چی؟ من رفتم "جنده خانه"!
اینروزها همه از نامه های عاشقانه فروغ فرخزاد می گویند. از صیغه شدنش و عشق به مردی «زن و بچه دار»!


مردک توده ای اکنون هر آنچه نصیبش شده را بمانند کالا بفروش می گذارد! نامه های فروغ را!
می گویند وضع روسها پس از  اتحاد جماهیر آنقدر خراب شد که پیرمرد، دندان مصنوعیش را نیز به فروش گذاشت!
از اینهمه "گذشت و فروتنی" البته "فمینیستها" به وجد آمده، تشکر شان را با ماساژ آلت آغا فایل صوتی کردند...
جایی خواندم پس از تراژدی/کمدی، مرحله ی تهوع است ...

در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است، 
به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد... 
به زوال زیبای گل ها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه مان کاشته ای، 
و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند...

 جنجال های نامه منتشر شده جدید فروغ فرخزاد خطاب به ابراهیم گلستان

در یکی دو روز اخیر نامه جدیدی از فروغ فرخزاد خطاب به ابراهیم گلستان منتشر شده که بازتاب های بسیاری به همراه داشته است این گزارش به بررسی بازتاب های مختلف در خصوص انتشار این نامه پرداخته است.شکوه ميرزادگی


برای بیشتر خواندن اینجا را کلیک کنیم.

Montag, 5. Dezember 2016

اطلاعات مهم در مورد چگونگی پروسه ی پناهجویی و خدمات اجتماعی در آلمانرزا: اطلاعت به روز شده در دسامبر 2016 همراه با اطلاعاتی درباره ی خدمات اجتماعی، چگونگی بازجویی و معاهده ی دوبلین (جدید)- باتشکر از خودم مهستی و گروههای آنتی راسیسم!

برای خواندن روی اینجا کلیک کنیم.

روند پناهجویی
تاریخ جمع آوری اطلاعات 15 نوامبر 2016
0- مقدمه
1- محل سکونت و نگهداری (تامین معیشت)
2- پایان پروسه ی پناهندگی
3- تصمیم (حکم دادگاه) و اخذ جواب


4-قانون پذیرش موقت، «مجوز تحمل» Duldung 
5- پیوستن خانواده به یکدیگر
6- امکانات اجتماعی (هزینه ی معیشت) و خدمات پزشکی و بهداشتی
7- چگونگی ورود به بازار کار


Samstag, 2. April 2016

معرفی بلاگ جدید آنارشیستی + دو کتاب جدید

رزا: با شادی با خبر شدم که رفیق خوبمان پیمان پایدار در بلاگ جدیدش اینجا در حال ادامه ی ترجمه ی کتاب «آزاد شدن» نوشته ی جیمز هرود است. برایش در سال جدید آرزوی موفقیت دارم.
مطالب تا کنون نرجمه شده را در همین پُست اینجا قرار میدهم برای خواندن. در صورت اتمام ترجمه حتمن کتاب را بصورت تصویری کرده و در دسترس عموم قرار خواهم داد.
لینک دانلود کتاب «آزاد شدن» نوشته ی جیمز هرود ترجمه به فارسی از پیمان پایدار- نسخه ی اول بدون اضافه ها
اضافه های کتاب در اینجا
نسخه ی انگلیسی کتاب اینجا
Getting Free

  کتاب دیگر « آنارشی کار میکنه» نویسندهPeter Gelderloos
این کتاب را بطور رایگان به انگلیسی به فرمات های گوناگون در لینک زیر می توانیم دانلود کرده و یا آنلاین بخوانیم. ترجمه ی کتاب به فارسی شدیدن توصیح می شود.
https://theanarchistlibrary.org/library/peter-gelderloos-anarchy-works

There are hidden stories all around us,
growing in abandoned villages in the mountains
or vacant lots in the city,
petrifying beneath our feet in the remains
of societies like nothing we’ve known,
whispering to us that things could be different.
But the politician you know is lying to you,
the manager who hires and fires you,
the landlord who evicts you,
the president of the bank that owns your house,
the professor who grades your papers,
the cop who rolls your street,
the reporter who informs you,
the doctor who medicates you,
the husband who beats you,
the mother who spanks you,
the soldier who kills for you,
and the social worker who fits your past and future into a folder in a filing cabinet
all ask
“WHAT WOULD YOU DO WITHOUT US?
It would be anarchy.”

Freitag, 19. Februar 2016

فیلم مستند «روژاوا» کجاست؟مستند "?Where is Rojava" بیست دقیقه
کاری از گروه رسانه پایگاه خبری و تحلیلی روژ  NNS ROJ

غرب کُردستان یا روژاوا به کوچکترین بخش کُردستان اطلاق می شود.
بنابر آمارهای غیر رسمی حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد از خاک سوریه از دیرباز محل زندگی خلق کُرد بوده است
از نظر جغرافیایی غرب کُردستان از کرانه های رود دجله آغاز و در آنسوی جبل الاکراد به پایان می رسد.
این منطقه در تقسیمات سیاسی سوریه در میان چهار استان حسکه، رقه، حلب و ادلب تقسیم شده است
در روژاوا علاوه بر خلق کُرد، شمار زیادی از دیگر اقلیت های دینی و اتنیکی همچون عرب، سریانی، ارمنی، چرکس و ترکمن زندگی می کنند.

Where is Rojava? (Persian Version)

فیلم نقش زنان در فضای سیاسی معاصر کردستان
مبارزان زن کُرد از مشخصه های منظم جنگ روانی و تبلیغی کُردی و غربی بوده اند و از خدمات زنان پیشمرگه همچون یک قهرمان "بی محابا" تحسین میکنند. داستان های زنان تک تیرانداز قهار سوریه را که با دولت اسلامی مقابله می کنند را منتشر کردند، [همان گروهی که] زنان را به بردگی میکشاند. ادعا می شود که نیروهای کرد برای آزادی زنان در تمام خاورمیانه و نه تنها کردستان مبارزه میکنند.
Why is the Turkish State afraid of Women?

Samstag, 6. Februar 2016

معرفی فیلم آغوش ابلیس Embrace of the Serpent

فیلم آغوش ابلیس


 
«آغوش ابلیس» (اسپانیایی: El abrazo de la serpiente) یک فیلم در سبک ماجراجویی به کارگردانی سیرو گرا است که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.
فیلم سینمایی «در‌ آغوش ابلیس»، محصول کشور کلمبیا، برنده جایزه آستور طلایی جشنواره فیلم ماردل پلاتای آرژانتین شد.
ترجمه فیلم این است: در آغوشِ مار ... یا نامِ سینمایی بهترِ آن: در آغوشِ ابلیس.
فیلم "El Abrazo de la Serpiente" محصول سال 2015 میلادی، یکی از کاندیداهای جایزۀ اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان امسال است به کارگردانی Ciro Guerra کارگردان و نویسندۀ کلمبیایی: داستان یک شَمَنِ سرخپوست که همراه دو دانشمند آمریکایی و آلمانی، به جستجوی گیاهی جادویی و مقدس می پردازند. این فیلم سیاه و سفید، در بخش دو هفتۀ کارگردان های جشنوارۀ فیلم کَن، تحسین بسیاری از منتقدان را برانگیخت و برندۀ جایزۀ بهترین فیلم هنری این بخش شد.
«در آغوش گرفتن ابلیس» ساخته سیرو گوئراو از کشور کلمبیا فیلم دو داستان از سال ۱۹۰۹ و ۱۹۴۰ را روایت می کند که در هر دو شمنی آمازونی و آخرین بازمانده از یک قبیله در مرکز داستان است. او سفری با دو دانشمند آلمانی و آمریکایی می کند تا یاکرونا گیاهی مقدس را پیدا کند.

Freitag, 1. Januar 2016

فیلم تکان دهنده از تجارت بردگان جنسی توسط داعش: از شمال عراق تا دفتری در ترکیه


عکس- زن کُرد آزاد شده در حال کندن حجاب اسارت اسلامی است.
عصر ایران - تجارت انسان ، یکی از منابع درآمدی داعش است. زنان، دختر و کودکان ، کالاهای این بازار از نظر داعش هستند. داعشی ها ، زنان و دختران ایزدی را به عنوان بردگان جنسی در بازار می فروشند و بین خود رد و بدل می کنند و کودکان پسر را به عنوان عوامل انتحاری آموزش می دهند و به کام مرگ می فرستند.
در این میان اما تجارت دیگری نیز شکل گرفته است: فروش زنان، دختران و کودکان به خانواده های خودشان. داعشی ها، با اخذ ارقام بالا، افراد به اسارت گرفته شده را به خانواده هایشان باز می گردانند. داعش تنها از این طریق میلیون ها دلار درآمد کسب کرده است.
در این فیلم تکان دهنده، یکی از افرادی که کارش خرید اسیران ایزدی و بازگرداندن آنها به خانواده هایشان است را خواهیم دید. او برای پیگیری کارهای آزادی زنان، دختران و کودکان،به دفتر داعشی ها در ترکیه می رود. این مستند را یک شبکه اروپایی تهیه کرده است.