Samstag, 16. Februar 2013

مفهوم سازی واژه گونه (١٢) / دکتر آزاده آزاد - جامعه شناس

ساخت گونه ها در گفتمان های فرهنگی


 واژه گان کلیدی:  زبان ، پیام، گفتمان، ذهنیت گونه مند، کنش نمایشی، تقلید مسخره آمیز گونه ( "درگ"drag)


فضای گفتمان های فرهنگی (زبان / گفتمان / پیام ) فضای دیگری برای ساخت  تناقضات موجود در شخصیت افراد، ما را به مفهوم هویت رهنمود می کند. هویت گونه ای پراکنده و ناپایدار است، چرا که فرد در طول زندگی با گفتمان های مختلفی آشنا میشود . این فضای دیگری از ساخت گونه را که شامل ایدئولوژی ها و ارزش های فرهنگی می شود تاکید میکند. دراین  فضا ، گونه با پراتیک های نمادینی ساخته میشود که  فراتراز زندگی فردی دوام میآورند. مردانگی های حماسی دراسطوره ها (rostam) یا مردانگی منحرف "کونت دراکولا"و "مارکی دو ساد"، نمونه های نمایایی از این گونه های مثالی است.

زبان 

دانش و زبان با قدرت توسعه یافته و این شامل معانی کلماتی است  که در ارتباط  با گونه هستند.  آنچه کودکان از بزرگسالان یاد می گیرند و چگونگی یاد گیری شان به اضافه دانش متعارف و زبان تدریس در مدارس و دانشگاه ها حاوی قدرت اند. قدرت یک نهاد، یک گروه و یا یک فرد، باعث می شود برخی از نظریه ها، مطالب و یا کلمات با استفاده از شیوه های مختلف قوی تر بشوند. افرادی که این نظریه ها یا کلمات را بکار برده و استفاده از آنها را تشویق میکنند نیز در این قدرت شریک اند.  

 قدرت از راه ساخت گفتمان های ویژه عمل  میکند، و انسان ها  از راه قدرت  ساخته میشوند. به عنوان مثال، طبقه بندی  آنها ،  به طورمعمول، منجر به  یک روند حذف کردن شده ، با ترسیم آنچه که نیست وآنچه که"دیگری" ست  هنجار را مستقر میکند . پس از آن، برخی ازهویت ها به حاشیه رانده  شده  و از موقعیتیک فرد محروم میشوند. و این همان  ستم است  که در روان هایمان به  سرکوب بدل میشود. سیاست زیستی (biopolitics) طبقه بندی، استاندارد، و نظارت بر انضباط برای عادی کردن بدن هایمان بکار میرود .(١)

گونه به عنوان یک مقوله ، پذیرای نفوذ قدرت شده است و از راه روند ثبت کردن، که در آن معانی بی ثبات بر روی بدن "نوشته شده است"، به استحکام خود دست می یابد. گونه سپس از راه تکرار پی در پی کنش های مستدل و پا برجا،  طبیعی جلوه  میکند.  بنابراین، هویت های گونه ای ما و حس درونی خویشتن ماننتیجه کنش های مکرر درون اتحاد قدرت و گفتمان است.
  
به گفته جودیت باتلر، هویت  گونه ای ( زنانگی ها و مردانگی ها) یک نوع نمایشی است  که بدن هایمان در باره بدن هایمان  ارائه میدهند. این کنش نمایشی آنچه  را که مینامد ایجاد کرده یا نمایش میدهد، و در نتیجه قدرت ضروری و ارزشمند گفتمان را نشان میدهد. (٢ قدرت گفتمان گونه ای شامل یک کیفیت راهنمایی و آموزش و یک ارزیابی ویژگیهای سیاسی موضوع گونه مند است.

بررسی تقلید مسخره آمیزانواع زنانگی ها (drag) می تواند کیفیت نمایشی گونه را نشان دهد.  جودیت باتلر ادعا میکند که تقلید مسخره آمیز انقلابی است چرا که حفاظت تقسیم  دوتائی گونه را  برهم میزند، کیفیت دلخواه  گونه ها را تاکید میکند،  گسستگی را می ستاید، و بنیادهای سیاسی هویت ها را آشکار میکند. تقلید مسخره آمیز نشان می دهد که ثبات زنانگی ها و مردانگی ها دروغ است :  نه گونه از جنس بوجود  می آید و نه جنس از گونه مشتق میشود .  

کسی که  "درگ"(drag) پوشیده مثال کاملی از توانایی تقلید مسخره آمیز در بهم زدن ثبات گونه ای گمراه کننده است عمل درگ پوشیدن یک وارونگی دو گانه را نشان میدهد  :  درگ  می تواند ، در آن واحد، به عنوان مردی با ظاهر بیرونی زنانگی  دیده  شود  و یا به عنوان  زنی که در بدن  یک مرد حبس  شده است ، یا برعکس .
  
 تقلید مسخره آمیز گونه  "سیال بودن هویت ها را نشان میدهد که  اشاره به نوعی  آزاد اندیشی نسبت بهراهنمایی دوباره و زمینه مندی دوباره داشته ، و فرهنگ منتقدان درگ پوشی را از توضیحات ذات گرایانه هویت گونه ای و  هژمونیک باز میدارد ". (٣)

برای خواندن ادامه مطلب بروی اینجا کلیک کنیم.

نوشته های آزاده به انگلیسی اینجا در دنباله
مطلب مرتبط در همین بلاگ روی اینجا کلیک کنیم.
 نوشته ها و مطالب آنلاین آزاده آزاد 
بصورت جزوه های پی دی اف برای دانلود:
برای دانلود مقالات در سرور فور شرد یا رگیستر کنید و یا با کلیک روی g گ
به رنگ آبی توسط جی میلتان وارد سرور شوید. دوستانی که آدرس جی میل ندارند میتوانند از طریق توییتر و یا فیسبوک وارد شوند. در غیر اینصورت نیاز به پر کردن فورم ورود به سرور فور شرد میباشد. هر فایل کمتر از 1 ام بی و به فرمات ام پی 3 است.
پیام ها

ساخت ذهنیت گونه مند ملزوم بسیاری از سنت های فرهنگی ست. (٤) ارزشهای فرهنگی  در مورد دختران و پسران، زنان و مردان از راه پیام های اساسی درهمه جا، و پیام های صریح و روشن رسانه ها تولید وحفظ میشود.  پیام ها درهمه جنبه های تولید، نیروی کار، و بازار تثبیت شده و آنها راتحت تاثیر قرار میدهد . به عنوان مثال، پیام های گذشته و امروزه  بر طرح های  لباس تاثیر میگذارد.  این طرح ها از راه رسانه های مختلف، مد روز و مرسوم میشوند.  عوامل متعددی از قبیل طراحی فروشگاه و محیط آن، رویه های نمایش و تبلیغ،  میل به محصولات را بوجود  آورده و شکل میدهد.
  
ارزیابی و ارائه لباس از راه پیغام های راحت و خوب بودن فلان شیوه زندگی، کامل و مناسب بودنش برای یک جنس و گروه خاص صورت میگیردلباس ها پیام گونه ای فرستاده و  تبدیل  به عناصر مقوله بندی نوع زنانگی  یا مردانگی مشخصی میشود. نظراتی  در باره  اینکه کدام مقوله از مردم انواع خاص و سبک های لباس را بپوشند یا نپوشند شکل میگیرد.

سپس ، مصرف کنندگان پیام های روی بسته لباس را یا قبول میکنند و یا رد، حتی اگر سبک زندگی شان مانع از توانایی چنین انتخابی باشد . این پیام ها در مورد چیزهائی مانند کفایت، زیبایی و امتیاز است .

ساخت گونه ها به شدت تحت تاثیر پیام های گونه ای قرار دارد.  با این حال، این پیام ها صرفآ جذب نمی شود بلکه ممکن است پذیرفته یا ​​رد شود.   (٥)

 گفتمان ها
گفتمان" باعث می شود ساخت  اجتماعی گونه صورت بگیردمعنای "ایدئولوژیک" واژه گونه را نظریه فمینیستی پسا ساختاری به معنای روابط چند وجهی بین پراتیک  اجتماعی، زبان و نیروگذاری عاطفی ، تغییر داده   است .   (٦)

مردم بر اساس جنس وگونه با استفاده از زبان مقوله بندی میشوند: زنانه/مردانه، زن/ مرد ،  پرنس / پرنسس . این مقوله ها  در مورد  اینکه چگونه  باید باشند  ایجاد انتظاراتی میکند.  بعنوان مثال، مقوله "دختر" بر انتظارات مشخص گونه ای و اینکه یک دختر چه باید  باشد، چه  باید  بکند، و چه ظاهری باید داشته باشد اثر میگذارد.

پیکربندی های امیال در روند بسط شان به مقوله های خاص و پراتیک های اجتماعی مربوط میشوند.  بعنوان مثال، لباس برای جدا کردن پسران از دختران در نظر گرفته شده است. کارکرد نیروگذاری های عاطفی  تضمین کردن آنست که پراتیک های اجتماعی "درست" باشد . گفتمان ها  یک احساس اینکه چه چیزی درست وعادی است ایجاد می کنند و ممکن است بر قرار و پا بر جا شده  و از برخی از کسانی که دیگران را  زیر نفوذ  و سلطه خود قرار میدهند پشتیبانی  کنند . مثالی از این گفتمان ها، نظریه های فرزند پروری و نظریه های  پیاژه  و اریکسون در باره  مراحل رشد است . گفتمان هائی که قدرت  اجتماعی یا سیاسی بیشتری دارند،  بر بقیه گفتمان ها غالب اند و ممکن است آنها را  کم ارزش کنند.  چنین قدرت سیاسی می تواند  محل زادگاه  نهادین  آنها مانند مدارس باشد.

همزمان با آن که افراد بطور پویا گونه خود را بیان میدارند،  گفتمان های غالب   در درون نهادها و ساختارهای اجتماعی  و از راه  آنها  پخش شده،  نیازها و آرزوها را شکل داده ، و برخی از ظواهر و منش ها را عملی تر از بقیه میکند.   (٧)   برخی از مردم گزینه های گونه مند  خود را  بر اساس  نفوذ اجتماعی  و میزان گفتمان ها ، قدرت سیاسی  و مزایائی که این گفتمان ها نشان می دهد و دلایل  فردی بر داشتن اینها ، انتخاب میکنند. 

   نتیجه
همانطور که  هلند و  رمضانوگلو میگویند، " تعامل پیچیده ای میان  جسمیت بنیادی، گفتمان مربوط بهجنسیت (sexuality)  و قدرت نهادینه  شده وجوددارد." (٨)  به عبارت دیگر، در همان زمان که ما باجسمیت خود مان  درگیرهستیم،  در پراتیک های اجتماعی شرکت میکنیم،  مواضع استدلالی ای را که درشبکه ای از روابط قدرت با ویژگیهای خاص فرهنگ  و زمان خودمان گرفتار شده اند می پذیریم یا ردمیکنیم،  هویت گونه ای مان به طور مداوم  مذ اکره می شود.

 رفتارهای  گونه مند (gendered)  تمایل به تغییر کردن بهمراه تغییر زمینه دارند انعطاف پذیری هم درشکل گیری و هم درحفاظت از یک انگاره-به-نفس گونه ای گنجانده شده است.(٩این یک روش غیر فعالاسمز  seomso  یا  یک سبک ثابت " بودن"  نیست.  نیازها و خواسته ها می تواند  توسط نیروهایبیرونی  از جمله نسخه ها و نحوه انتشار گفتمان های غالب در درون و از راه    نهادها  و ساختارهای اجتماعی شکل بگیرد. (١٠)

امکان این هست که یک روز تنوع رفتارها ، مفید برای افراد منحصر به  فرد و ابراز نظراتشان ، ارزشمند باشد چنین شرایطی نه چندان با حذف انواع خاصی  از زنانگی ومردانگی،  بلکه  با پذیرش انواع متنوع تری که بتواند تجربه و مشاهده شود بوجود میآید .  این به معنای  کاهش وضع هژمونیک برخی ازانواع گونه ها، بویژه مردانگی های هژمونیک است .

ادامه دارد.

 یادداشت ها

1. Foucault, Michel. 1980.  Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, edited by Colin Gordon, Harvester, London. 
 Ramazanoglu,Caroline (Ed).1993. Up Against Foucault: Explorations of Some Tensions Between Foucault and Feminism. Routledge: London.

2. Butler, Judith & Seyla Benhabib & Drucilla Cornell & Nancy Fraser  (Eds).1995. Feminist contentions: A philosophical exchange. Routledge: New York. P. 134  

3. Clark, M. 1993.  The Great Divide. Gender in the Primary School. Impact PrintingBrunswick. P.81                                              
4. Butler, Judith.1997.  "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory." in: Katie Conboy, Nadia Medina, Sarah Stanbury (Editors). Writing on the Body: Female Embodiment and Feminist Theory. Columbia University Press: New York. PP.337-38
5. Clark, Op. cit.
6.  Yelland, Nicola .1998. Gender in Early childhood. Routledge: New York. P.159.
7. Ibid, P.160
8. Ramazanoğlu, Caroline, and Janet Holland. 1993. "Women's Sexuality and Men's Appropriation of Desire." Up against Foucault: Explorations of Some Tensions between Foucault and Feminism. Caroline Ramazanoğlu (Ed). Routledge: New York.  (PP. 239-64.)  P.260

9.Fausto-Sterling, Anne. 1992.   Myths of Gender: Biological Theories about Women and Men. Basic Books: New York. P.89
10. Yelland, Op cit., P. 7

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen