Dienstag, 6. Dezember 2011

کودک پنج خورشید Keny Arkana 5ème soleil

Keny Arkana 5ème soleil (german sub).wmv
cinquieme soleil!!!
Anarchists at G20 Pittsburgh Keny Arkanaenglish sub


کودک پنج خورشید
مرگ وجود ندارد
مرگ فقط پایان سیکل ها ست
به خودت و به نیروی خیالت اعتماد کن
بین خطوط را بخوان
کودک پنج خورشید
خورشید در وجودت است
بگذار نور درونت بدرخشد
هرج و مرج دنیایشان را توضیح بده
بودن انسان تصادفی نیست
*خوشه پروین ما را هدایت میکند
آن رنگ آبی عمیق امید ما را تجدید حیات میکند.
سرت را بالا بگیر و میان خطوط را بخوان
به قلبت گوش کن
نافرمان
چرا که حقیقت ما هستیم
چرا که راه حل در ما هست
چرا که زندگی در ما است
زندگی در ما است
*بر طبق اساطیر یونان، خوشهٔ پروین، هفت دختران اطلس نیرومند بودند که اوریون (صورت فلکی جبار یا شکارچی) به دنبالشان بود و برای نجات از دست وی، به صورت هفت کبوتر در آمدند.

برای خواندن متن ترانه به زبان فرانسه و آلمانی اینجا کلیک کنیم.


mon espèce s'égare, l'esprit qui suchauffe

les gens se détestent, la guerre des égos

XXIe siècle, cynisme et mépris

non respect de la Terre, folie plein les tripes

frontières, barricades, émeutes et matraques

cris et bains de sang, bombes qui éclatent

politique de la peur, science immorale

insurrection d'un peuple, marché des armes

Nouvelle Ordre Mondial, fusion de terreur

l'homme, l'animal, le plus prédateur

le système pue la mort, assassin de la vie

a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir

des disquettes plein la tête, les sens nous trompent

3e oeil ouvert car le cerveau nous ment

l'être humain s'est perdu, a oublié sa force

a oublié la lune, le soleil et l'atome

inversion des pôles vers la haine se dirige

a perdu la raison pour une escuse qui divise

l'égoisme en devise, époque misérable

haine collective contre rage viscérale

une lueur dans le coeur, une larme dans l'oeil

une prière dans la tête, une vieille douleur

une vive racoeur, là ou meurt le pardon

où même la voix prend peur, allez viens nous partons

des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent

confréries et business en haut de la pyrammide

sa sponsorise le sang, entre chars et uzis

innocent dans un ciel aux couleurs des usines

un silence de deuil, une balle perdue

toute une famille en pleure, un enfant abbatu

des milices de l'état, des paramilitaires

des folies cérébrales, des peuples entiers a terre

bidonvilles de misère à l'entrée des palaces

liberté volée, synonyme de paperasse

humanité troquée contre une vie illusoire

entre stress du matin et angoisses du soir

des névroses plein la tête les nerfs rompus

caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompus

et quand la ville s'endort, arrive tant de fois

une mort silencieuse, un SDF dans le froid

prison de ciment, derrière les oeillères

le combat est si long, pour un peu de lumière

les famille se déchirent et les pères se font rare

les enfant ne rient plus, se batissent des remparts

les mères prennent sur elles, un jeune sur trois en taule

toute cette merde est réelle, donc on se battera encore

c'est la "malatripa" qui nous bouffe les tripes

une bouteille de vodka, quelques grammes de weed

certains ne reviennent pas, le serrage est violent

subutex injecté dans une flaque de sang

des enfants qui se battent, un couteau de couteau en trop

ce n'est plus à la baraque que les mômes rentrent tôt

ils apprennent la ruse dans un verre de colère

formatage de la rue, formatage scolaire

c'est chacun sa disquette, quand les mondes se rencontrent

c'est le choc des cultures, voir la haine de la honte

les barrières sont là, dans nos têtes bien au chaud

les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau

non rien n'est rose ici, la grisaille demeure

dans les coeurs meurtris qui a petit feu meurent

ne pleure pas ma soeur car tu portes le monde

noble est ton coeur, crois en toi et remonte

n'écoute pas les batards qui voudraient te voir triste

même Terre-mère est malade, mais Terre-mère résiste

l'homme s'est construit son monde, apprenti créateur

qui a tout déréglé, sanguinaire prédateur

babylone est bien grande mais n'est rien dans le fond

qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion

maîtresse de nos esprits, crédules et naifs

conditionnement massif, là ou les nerfs sont à vifs

dans la marche et la rage, bastion des galériens

ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien

prend conscience mon frère, reste près de ton coeur

méfie toi du système, assassin et menteur

éloigne toi de la haine qui nous saute tous au bras,

humanité humaine, seul l'Amour nous sauvera

écoute le silence quand ton âme est en paix

la lumière s'y trouve, la lumière est rentrée

vérité en nous même, fruit de la création

n'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission

dernière génération à pouvoir tout changer

la vie est avec nous n'ai pas peur du danger

alors levons nos voix, pour ne plus oublier

bout de poussière d'étoile, qu'attends-tu pour briller ?

tous frères et soeurs, reformons la chaine

car nous ne sommes qu'un divisé dans la chaire

retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève

une lueur suffit à faire fondre les ténèbres

s'essoufle ce temps, une odeur de souffre

la fin se ressent, la bête envoute la foule

les symboles s'inversent se confondent les obsèques

l'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel

terre a l'agonie, mal-être à l'honneur

folie, calomnie peu de coeur à la bonne heure

ignorance du bonheur, de la magie de la vie

choqué par l'horreur, formé a la survie

l'époque, le pire, une part des conséquences

le bien, le mal, aujourd'hui choisi ton camp

l'être humain s'est perdu trop centré sur l'avoir

les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voix,

quadrillage ficelé, mais passe la lumière

ai confiance en la vie, en la force de tes rêves

tous un anges à l'épaule, présent si tu le cherches

quand le coeur ne fait qu'un, avec l'esprit est le geste

le grand jour se prépare, ne vois-tu pas les signes ?

la mort n'existe pas, c'est juste la fin des cycles

cette fin se déssine, l'humain se décime

espoir indigo, les pléïades nous désignent

lève ta tête et comprend, sa la force en ton être

dépasse babylone, élucide la mystère

rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse

enfant du quinto sol, comprend entre les lignes.(parlé)

comprend entre les lignes

enfant du quinto sol

le soleil est en toi

fait briller ta lumière intèrieur

pour éclairer le chaos de leur monde

on est pas là par hasard

les pleïades nous désignent

lèves ta tête, comprend entre les lignes

écoute ton coeur

désobeissance,

car la vérité est nous

car la solution est en nous

parceque la vie est en nous

parceque la vie est en nous

Texte ajouté par "vive18".Denn die Wahrheit sind wir…


Meine Art ist verirrt, Verstand, der verwirrt

Die Leute hassen, Krieg der Egomanen

Einundzwanzigsten Jahrhundert, Zynismus und Verachtung

Kein Respekt vor der Erde, die Eingeweide voller Wahnsinn

Grenzen, Barrikaden, Aufruhr und Schlagstöcke

Schreie und Blutbad, Bomben, die bersten

Politik der Angst, sittenlose Wissenschaft

Volksaufstand, Handel mit Waffen

Neue Weltordnung, Verschmelzung des Terrors

Der Mensch, das räuberischte aller Tiere

Das System stinkt nach Tod, der Mörder des Lebens

Hat das Gedächtnis getötet, um besser die Zukunft zu töten

Festplatten voller Gedanken, die Sinne getäuscht

Das dritte Auge geöffnet, weil das Gehirn uns belügt

Der Mensch ist verloren, hat seine Stärke vergessen

Hat vergessen den Mond, die Sonne und das Atom

Die Umkehr der Polung führt zu dem Haß

Hat den Verstand verloren für eine Ausflucht, die entzweit

Selbstsucht in Parolen, elende Epoche

Kollektive Hass gegen abgründige Wut

Ein Funken im Herzen, eine Träne im Auge

Ein Gebet im Kopf, ein alter Schmerz

Ein lebhafter Groll, da stirbt die Vergebung

Wo sogar die Stimme sich ängstigt, lasst uns dort weggehen,

Gesetze, fürs Volk gemacht und tyrannische Könige

Bünde und business an der Spitze der Pyrammide

Die sponsern das Blut zwischen Panzern und Uzis

unschuldig unter einem Himmel in den Farben der Fabriken

Stille Trauer, eine verirrte Kugel

Eine Familie trauert, ein erschossnes Kind

Die Milizen des Staates, Paramilitärs

Geisitiger Wahnsinn, ganze Völker am Boden

Slums voller Armut vor den Toren der Paläste

Gestohlene Freiheit, bedeutet Papierkram

Menschlichkeit eingetauscht gegen ein Leben in Illusion

Zwischen Stress am Morgen und den Ängsten des Abends

Neurosen füllen den Kopf voller abgetrennter Nerven

Charakterisieren den modernen Menschen, sehr oft verdorben

Und wenn die Stadt schläft, kommt oft

Ein stiller Tod, ein Obdachloser in der Kälte

Gefangen in Zement, hinter den Scheuklappen

Ist der Kampf so lange, für ein wenig Licht

Die Familien zerreissen und die Väter machen sich rar

Die Kinder lachen nicht mehr, bauen sich Mauern

Die Mütter nehmen es auf sich, eins von drei Kindern im Kittchen

All diese Scheiße ist real, also schlägt man sich weiter

Es ist die “malatripa” die unsere Eingeweide frisst

Eine Flasche Wodka, ein paar Gramm Gras

Einige kommen nicht zurück, die Klemme sitzt fest

Subutex (Buprenorphin) gespritzt in einer Pfütze von Blut

Kinder, die kämpfen, einen Kampf mit Messern zuviel

Es ist nicht mehr die Hütte, in die die Balge rechtzeitig heimkehren

Sie lernen die Schläue aus einem Glas Wut

Die Prägung der Straße, die Prägung der Schule

Es ist jeder seine Diskette, wenn Welten aufeinander prallen

Es ist der Kampf der Kulturen, sieh den Haß der Scham

Die Barrieren halten wir in unseren Köpfen warm

Die Härtesten brechen schnell, das ist das Gesetz des Schilfes

(“Le Chêne et le Roseau” ist eine französische Fabel von Jean de La Fontaine)

Nein hier ist nichts rosig, die Eintönigkeit wohnt hier

In der gebrochene Herzen sterben, deren Feuer erlischt

Weine nicht meine Schwester weil du die Welt trägst

Edel ist dein Herz, glaube an dich und komm wieder hoch

Hör nicht auf die Bastarde, die dich traurig sehen wollen

Auch Mutter Erde ist krank, aber Mutter Erde wiedersteht

Der Mensch hat sich seine Welt geschaffen, Schöpferlehrling

Der alles dereguliert hat, blutrünstiger Räuber

Babylon ist ziemlich groß, aber nicht mehr im Hintergrund

Wie ein vulgärer Mummenschanz mit dem Duft der Illusion

Herrin unseres Geistes, leichtgläubig und naiv

Eine feste Verschnürung, da wo die Nerven noch leben

In Bewegung und in Wut, ein Bollwerk der Galeerensklaven

Gemeinsam sind wir die Welt und das System ist nichts

Werde dir dessen bewusst mein Bruder, bleib deinem Herzen treu

Hüte dich vor dem System, den Mördern und Lügnern

Lege den Hass ab, dem wir alle in die Arme laufen,

Menschliche Menschheit, nur die Liebe wird uns retten

Höre die Ruhe, wenn deine Seele Frieden hat

Das Licht findet sich dort, das Licht ist zurückgekehrt

Wahrheit in uns selbst, die Frucht der Schöpfung

Vergiss nicht deine Geschichte, vergiss nicht deine Mission

Die letzte Generation, die alles verändern kann

Das Leben ist mit uns, hab keine Angst vor Gefahr

Lasst uns unsere Stimme erheben, um nie zu vergessen

Sternenstaubteilchen, worauf wartest du, um zu glänzen?

Brüder und Schwestern, reformieren wir das Programm

Weil wir nicht uneins sind in der Lehre

Entdecken wir die Freude, den Zusammenhalt der uns erhebt

Ein Lichtschein genügt, die Dunkelheit schmelzen zu lassen

Wenn diese Zeit den Atem raubt, ein Geruch von Schwefel

Das Ende naht, die Bestie die Menge verhext

Die Symbole kehren sich um, verwechseln die Bestattung

Der Stern, der das Rad dreht rückt an unseren Himmel

Erde im Todeskampf, Unbehagen in der Ehre

Wahnsinn, Verleumdung, ein bißchen Herz zur rechten Zeit

Die Unkenntnis des Glücks, der Magie des Lebens

Geschockt von dem Grauen, zum Überleben gemacht

Die Zeit, schlimmer noch, ein Teil der Folgen

Das Gute, Das Böse, heute wähle dein Lager

Der Mensch hat sich im Streben nach Habe verloren,

Die Sterne stimmen sich ab, um uns zur Stimme zurück zu führen,

Festes Raster, aber vorbei am Licht

Habe Vertrauen zum Leben, zur Kraft deiner Träume

Alle tragen einen Engel auf der Schulter, zur Stelle wenn du ihn suchst

Wenn das Herz nur eins wird mit dem Geist ist die Geste

Der große Tag bereitet sich vor, siehst du nicht die Zeichen?

Den Tod gibt es nicht, es ist nur das Ende der Zyklen

Dieses Ende zeichnet sich ab, Die Menschlichkeit nimmt ab

Tiefblaue Hoffnung, die Plejaden ernennen uns

Hebe den Kopf und versteh, ihre Kraft in dein Wesen

Überschreite Babylon, erhellt das Geheimnis

Nichts ist durch das Los bestimmt, was der Himmel dir weiht

Kind der fünf Sonnen, versteh zwischen den Zeilen.(gesprochen)

Versteh zwischen den Zeilen

Kind der fünf Sonnen

Die Sonne ist in dir

mach dein inneres Licht leuchten

das Chaos ihrer Welt zu erklären

man ist nicht zufällig da

die Plejaden leiten uns

hebe den Kopf, versteh zwischen den Zeilen

Hör auf dein Herz

Ungehorsam,

denn die Wahrheit sind wir

denn die Lösung ist in uns

denn das Leben ist in uns

denn das Leben ist in uns

Übersetzung: Horst J.

DANKE!!!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen