Freitag, 28. Juni 2013

فیلم- جنبش زنان با سینه های برهنه از چه دفاع می کند؟

جنبش زنان با سینه های برهنه از چه دفاع می کند؟
 
فیلم

یورو نیوز، 19.06.2013: «فمن ها» کیستند؟ یک گروه فمینیستِ دو آتشه یا یک عده دیوانه همجان زده؟ این زنان معترض به واسطه روش رادیکال و سینه های برهنه شان، در جهان شناخته شده اند. برخی از منتقدان روش آنها را ساده لوحانه می دانند و برخی دیگر بیش از حد رادیکال و بعضا مخرب جنبش های فمینیستی معرفی می کنند.
برای بحث در این مورد و پاسخ به پرسش های شما، با اِنا شِوچنکو، یکی از موسسان این گروه، گفت و گو کرده ایم.
فیلم
http://persian.euronews.com/2013/06/19/femen-s-breast-bearing-firebrand-feminism-or-foolish-fad


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen