Samstag, 22. Dezember 2012

دانلود چند کتاب- ویرجینیا وولف + سیمون دوبووار +

خاطرات سیمون دوبووار/ ترجمه قاسم صنعوی
جلد اول: خاطرات دختری آراسته
جلد دوم: سن کمال
جلد سوم: اجبار
جلد چهارم: حسابرسی
http://www.mediafire.com/?fo8p61f86tjpawb
http://www.mediafire.com/?3w5rfcb99efof6f 
جلد چهارم کتاب خاطرات که در باشگاه قرار داده شده، با چاپ اولیه آن تفاوت عمده ای دارد. از صفحه 585 تا پایان کتاب-نزدیک به 170 صفحه- فصلی به نام "مراسم وداع" افزوده شده که خاطرات 11 سال آخر زندگی مولف-از 1970 تا 1980- را دربرمی گیرد(وی در سال 1986 درگذشت).
"مراسم وداع" به سال های آخر زندگی سارتر می پردازد و تقدیم شده است به: به آنهایی که سارتر را دوست داشته اند، دوست دارند، و دوست خواهد داشت.

 کتابها به فرمات پی دی اف است. کتابهای دیگر در باشگاه ادبیات اینجا

ویرجینیا وولف/ زندگی نامه
نویسنده: کوئینتین بل
مترجم: سهیلا بسکی
در نوشتن هم – من می خواهم زیبایی را بیان کنم – اما زیبایی (تناسب؟) زندگی و جهان را، در حرکت
من به زیبایی متفاوتی می رسم، به وسیلۀ بی نهایت ناهماهنگی به تناسبی دست پیدا می کنم، همۀ جا پاهای گذر ذهن را در جهان نشان خواهم داد؛ و سر انجام به نوعی کل ساخته شده از اجزاء لرزان دست می یابم. برای من این فرآیند طبیعی به نظر می رسد. پرواز ذهن
از یادداشتهای ویرجینیا وولف

خیزاب ها
ویرجینیا وولف
ترجمۀ پرویز داریوش
http://www.mediafire.com/?a9ux472zaa050pj
متفاوت با نسخۀ کتابناک
ویرجینیا وولف
به سوی فانوس دریایی
ترجمۀ صالح حسینی
 بانو در آیینه
ترجمۀ فرزانه قوجلو
خانم دالووی
ترجمه پرویز داریوش
سال ها
ترجمۀ فرهاد بدری زاده

حرف زدن از سكوت: جنسيت در آثار نويسندگان زن ايران
وحید ولی زاده

انقیاد زنان
جان استوارت میل
ترجمه علا الدین طباطبایی

توتالیتاریسم
حکومت ارعاب، کشتار، خفقان
هانا آرنت
ترجمۀ محسن ثلاثی

چهرۀ عریان زن عرب
نوال السعداوی
ترجمۀ مجید فروتن-رحیم مرادی

عادت می کنیم
زویا پیرزاد
http://www.mediafire.com/?7wojidczbamqehi

 کتابها به فرمات پی دی اف است. کتابهای دیگر در باشگاه ادبیات اینجا

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen