Dienstag, 30. August 2011

آنارشیسم:کماکان تنها تئوری انقلابی ضد سرمایه داری

امروز که رفتم سراغ سطل زباله فروشگاه چشمانم برق زد.
هم سالاد برای من هم خرگوشی برای 2 تا 3 روز سیر میشد. تند تند مشغول پر کردن کیسه پلاستیکی ها بودم که دستی آنها را قاپید. "دیگه کسی اجازه زباله برداشتن نداره!"
سرتون رو درد نیارم که با تیپا بیرونم کردند :-)
مالکیت بر زباله!
متاسفانه تنها بودم ولی حتما از خجالتشون در میام...
یاد نوشته های ترجمه شده از آنارشیست ها افتادم که" می بایستی شروع به کاشتن بخشی از غذاهای خود بکنیم"
لینک ترجمه های تاکنونی را اینجا گذاشتم شاید بدرد کسی بخورد.
البته کماکان فکر میکنم باید قبل از کشاورز شدن زباله هایمان را صاحب شویم. اگر دیر بجنبیم گه روزانه مان را هم صاحب میشوند!
دلم برای خیلی از رفقای خوبم تنگ شده کاش روزی بتونیم توسط امواج مغزی با هم صحبت کنیم. آنوقت نه زندان معنی الانش رو داره نه دوری. راستی گه گداری در آشغالی های فروشگاهها رو باز کنید اگه گیاهخوار باشید میتونید کلی میوه و سبزیجان سالم پیدا کنید. اگه عمومی بشه دیگه نمیتونند به این راحتی "زباله خوارها" رو محدود کنند.


آنارشیسم: کماکان تنها تئوری انقلابی ضد سرمایه داری, قسمت هفتم

آنارشیسم:کماکان تنها تئوری انقلابی ضد سرمایه داری, قسمت ششم

آنارشیسم:کماکان تنها تئوری انقلابی ضد سرمایه داری, قسمت پنجم

آنارشیسم:کماکان تنها تئوری انقلابی ضد سرمایه داری, قسمت چهارم

آنارشیسم:کماکان تنها تئوری انقلابی ضد سرمایه داری, قسمت سوم

آنارشیسم:کماکان تنها تئوری انقلابی ضد سرمایه داری;قسمت دوم

آنارشیسم : کماکان تنها تئوری انقلابی ضد سرمایه داری;قسمت اول
ترجمه کتاب رفیق "هرود

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen